"Fantasy je pouhým obrazem skutečnosti."

Květen 2017